Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Добрите новини / Развиване на дигиталната и медийна грамотност във и извън класната стая в Националната финансово-стопанска гимназия

Развиване на дигиталната и медийна грамотност във и извън класната стая в Националната финансово-стопанска гимназия

В продължение на три години представители на Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София в сътрудничество с екипи от Гърция, Кипър, Финландия, Полша и Португалия взеха участие в редица дейности фокусирани върху развитието на цифрова и медийна грамотност  и отговорното дигитално поведение сред младите хора. Активностите бяха част от проекта „From Facebook to Tik Tok. Become a savvy digital citizen.“ /№ 2020-1-PL01-KA229-081622_5, финансиран по програмата „Еразъм+“.

През първата година, която заради пандемичната ситуация в Европа премина изцяло в онлайн среда, бяха организирани 3 глобални тематични срещи с над 100 участници на всяка. Като допълнение всяко училище организира с останалите 5 срещи по двойки чрез платформите Microsoft Teams, за да могат участниците да опознаят своите партньори. Втората и третата година бяха посветени на организацията и осъществяването на 6, заложени в проектната документация, мобилности, посветени на следните ключови теми: безопасност в дигитална среда, благополучие и социален живот, реч на омразата, дигитална и медийна грамотност, дигитален отпечатък, бъдещето и социалните медии.

Българският екип бе въвлечен в многобройни и разнообразни дейности, които целяха да ангажират училищната общност с тази така важна за съвременния свят тема. ри подготовката на работната седмица в София всяка проектна група имаше за задача да изгледа художествен филм свързан с темата за речта на омразата. Международните екипи имаха възможност да се срещнат с представител на УНИЦЕФ България, да проведат уъркшоп със специалист по експресивно и терапевтично писане, да разговарят с експерт от Центъра за изследване на демокрацията, да проведат семинар с ас. д-р Жюстин Томс (преподавател по Онлайн медии и комуникация в НБУ).

Наред с това младежите бяха въвлечени в разнообразни дейности по създаване на дигитално съдържание – в международни екипи те написаха сценарии, превърнаха тези сценарии във видео клипове, записаха подкасти, надградиха своите умения за работа в групи, откриха нови дигитални инструменти за изпълнение на различни задачи, но най-вече създаваха нови приятелства.

Ценен влог в проектната дейност бяха посещенията в БНТ и Радио „Свободна Европа“, където вниманието на участниците бе насочено към темата за отговорността на медиите към езика, с който си служат и за начините, по които навлизат към чувствителни теми. По време на инициативата учениците имаха възможността да се запознаят с различни журналисти, които да им предадат ценен опит.

Бяха проведени и множество активности, които въвлякоха ученици и преподаватели от НФСГ в разнообразни събития и дейности като срещите с представители на Асоциация „Анимус“ на тема „Агресията в социалните медии – мит или реалност“, със специалисти от  „Райфайзенбанк“ на тема „Иновации в дигиталното банкиране“, с журналистката Иваничка Кючукова, с медийните експерти Александър Кръстев и Диляна Денева на тема „LinkedIn  за начинаещи“, с Иглика Иванова от  Коалицията за медийна грамотност на тема „Създаване на качествено дигитално съдържание за Уикипедия“. Учениците взеха още участие в кампаниите на УНИЦЕФ България „New Generation with critical thinking“ и  „Let me learn“.

За да направи дейността на екипа видим и разпознаваем, а и за да привлече съмишленици към проблемите на цифровата и медийната грамотност, членовете на проектната общност организираха уъркшоп с ученици от СГАСГ, представиха дейностите на проекта в събития от национален и международен характер и участваха в апробация на Помагало по медийна грамотност. Така екипът, който координира дейностите по този проект, остава с удовлетворението и убеждението, че сътрудничеството с представители на други училищни общности в рамките на програмата „Еразъм+“ придава мащабно европейско измерение на училищния живот.

 

Споделено от:

Радина Попова, координатор на проекта за НФСГ