Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Механизъм за обхват

Механизмът за обхват е върнал над 10 000 деца в образователната система

Механизмът за обхват е върнал над 10 000 деца в образователната система

Данните от информационната система на Механизма за обхват показват, че над 10 000 деца са се върнали в училище. Това е един от основните приоритети пред МОН – обхващане на колкото се може повече деца в системата на предучилищното и училищното образование. В началото на учебната 2021/2022 г. общият брой на