Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Кандидатстващите след VII клас да имат още едно класиране

Кандидатстващите след VII клас да имат още едно класиране

Кандидатстващите след VII клас да имат още едно класиране

Учениците, които кандидатстват за прием след VII клас, да имат четвърта възможност за записване в желано училище. Това предложение е залегнало в публикувания за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Един от мотивите,