Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За училища / Излезе от печат първото практическо издание в помощ на училищните психолози в България

Излезе от печат първото практическо издание в помощ на училищните психолози в България

Излезе от печат първото практическо издание в помощ на училищните психолози в България

Над 1300 са психолозите, които работят с деца и ученици в образователните институции в страната. За двете десетилетия, през които длъжността се утвърждава в образователната система, задълженията и отговорностите на тези специалисти нарастват стремглаво, както и предизвикателствата, пред които се изправят всеки ден.

В помощ на училищните психолози за справяне с ежедневните задачи РААБЕ България издаде практическото издание Наръчник на училищния психолог. Казуси, дейности, упражнения”.

Трима доказани специалисти в областта на психологията – Иван Пейчев, Виктор Коцев и Мила Патронева, обединяват усилия, за да предоставят едно практическо помагало, което да бъде в полза както на младите, току-що навлизащи в училище, специалисти, така и на психолозите, работещи в сферата от години.

Наръчникът предлага методически насоки за извършване на оценка на индивидуалните потребности на ученици в риск, с хронични заболявания, със специални образователни потребности и с изявени дарби и очертава спецификите на оказване на допълнителна подкрепа за личностно развитие за всяка една от тези групи ученици.

Изданието включва теми, свързани със:

  • задълженията и отговорностите на училищните психолози през призмата на нормативната уредба;
  •  осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците в образователната институция;
  • индивидуално и групово консултиране на ученици;
  • възможности за взаимодействие с училищната общност;
  • водене и съхранение на необходимата документация.

В книгата ще намерите още казуси, дейности, упражнения и тренинги за групова работа с ученици, свързани с превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, кариерно развитие, развиване на социална и емоционална интелигентност и превенция на зависимостите.

Може да намерите повече информация по темата в изданието:

Наръчник на училищния психолог. Казуси, дейности, упражнения