Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / До края на януари е кандидатстването за иновативни училища през следващата учебна година

До края на януари е кандидатстването за иновативни училища през следващата учебна година

До края на януари е кандидатстването за иновативни училища през следващата учебна година

Отворен е срокът за кандидатстване за включване в Списъка на иновативни училища за учебната 2023/2024 година. За кандидатстване с проекти се допускат държавните, общинските и частните училища в страната.

Проектите на кандидатстващите образователни институции трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия и Обществения съвет, както и от родителите на учениците, които ще участват в него.

Срокът за подаване на документи за участие е до 31 януари 2023 г., а за облекчение кандидатстването се провежда онлайн с електронен формуляр, в който е нужно да бъде описан иновативният елемент, който се предвижда да бъде въведен.

След приключване на етапа по кандидатстване всички проекти ще бъдат разгледани от Комисията за иновативните училища в МОН, след което министърът на образованието ще внесе в Министерски съвет предложение за приемане на Списъка с училищата с иновации.

Повече информация, насоки за кандидатстване и необходими документи може да намерите ТУК.