Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

списък на иновативните училища

До края на януари е кандидатстването за иновативни училища през следващата учебна година

До края на януари е кандидатстването за иновативни училища през следващата учебна година

Отворен е срокът за кандидатстване за включване в Списъка на иновативни училища за учебната 2023/2024 година. За кандидатстване с проекти се допускат държавните, общинските и частните училища в страната. Проектите на кандидатстващите образователни институции трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия и Обществения съвет, както и от родителите на учениците,