Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Корпоративни / Директори обсъждат как да управляват образователните институции в условията на криза

Директори обсъждат как да управляват образователните институции в условията на криза

Директори обсъждат как да управляват образователните институции в условията на криза

„Устойчивост на управлението в образованието в условията на криза“ беше темата на есенната среща на членовете на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), която се проведе в гр. Сандански на 19-21.10.2022 г.

Официален гост на откриването беше Атанас Стоянов – кмет на гр. Сандански.

Началото на срещата беше поставено от Асен Александров – председател на СДСОРБ, и Иванка Харбалиева – съпредседател на СДСОРБ, които говориха за управлението на образователните институции в България в условията на криза и представиха иновативен модел за управление и съхранение на знанието в образователните институции.

Част от темите, които участниците в срещата обсъдиха, бяха:

  • Управление на професионалния стрес и емоциите
  • Новости и трудности в НЕИСПУО
  • Инспектиране на училищните институции
  • Училищно атестиране – етапи, изисквания и резултати
  • Приоритети пред ранното детско развитие

РААБЕ България взе участие в събитието, като представи пред директорите и зам.-директорите на образователни институции софтуерно решение за атестиране на педагогическите специалисти в електронна среда – модул „Оценяване на персонала“. Модулът е съвместна разработка на РААБЕ България и АдминСофт Плюс и е част от електронната платформа АдминПлюс – https://adminplus.bg