Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

РААБЕ България и АдминСофт Плюс

Директори обсъждат как да управляват образователните институции в условията на криза

Директори обсъждат как да управляват образователните институции в условията на криза

„Устойчивост на управлението в образованието в условията на криза“ беше темата на есенната среща на членовете на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), която се проведе в гр. Сандански на 19-21.10.2022 г. Официален гост на откриването беше Атанас Стоянов – кмет на гр. Сандански. Началото на