Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Интересно / Играта като мотивация за учене

Играта като мотивация за учене

Играта като мотивация за учене

Играта е най-любимото детско занимание. Ето защо може да я използваме както за да мотивираме децата да учат, така и като добър помощник за преодоляване на трудностите, възпрепятстващи постигането на добри резултати в обучението.

Интересна игра за развиване на паметта е По-дългата игра на Ким:

Слагаме различни предмети на масата. Оставяме децата да ги наблюдават известно време, после ги покриваме. Задачата на децата е да напишат на листче наименованията на всички предмети, които са запомнили. Ръководителят на играта събира листчетата и оставя децата да си играят известно време. После пак се обръща към тях с молба да напишат наименованията на предметите, които си спомнят. Не трябва предварително да предупреждаваме децата, че ще е нужно няколко пъти да записват това, което са запомнили. След като се сравни написаното от тях, може да се прецени кой има дългосрочна и кой – краткосрочна памет.

Важно е игрите да са насочени не само към умствените, но и към физическите способности на децата.

Подходящи за развиване на сръчността например са игрите с топка. При тях децата хвърлят топката по различни начини в зависимост от подаването: чрез долна дъга, горна дъга, с дясна ръка, с лява ръка, странично, зад гърба, над главата, при завъртане.

Отборните игри също са подходящи. Включваме ги обаче едва тогава, когато децата са овладели хвърлянето и хващането на топката. Някои деца с ХАДВ (хиперактивност с дефицит на внимание) често избягват да играят с топка и когато някой им я подаде, сякаш се страхуват да я хванат. Затова с тях подаванията трябва да се тренират по-дълго.

Занимателна игра за развиване на общата моторика и сръчността е С най-малко чертички:

Децата сядат в кръг. Едно от тях получава топка, която трябва да хвърли. Преди да я хвърли, извиква името на детето, към което я хвърля, а веднага след името и сричка, която самò е измислило, например на. Детето, чието име е извикано, трябва да хване топката и едновременно да каже дума, която започва или завършва с тази сричка. Ако не хване топката или не може бързо да каже такава дума, ръководителят на играта отбелязва чертичка. Играта свършва след изтичане на определеното време и победител е това дете, което няма нито една чертичка.

Може да намерите повече информация по темата в изданието:

Уча. Мога. Знам – Игри в подкрепа на развитието