Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

АдминСофт Плюс

С обогатени функционалности и нови услуги стартира абонаментната кампания на АдминСофт Плюс
НОВО: Обучение с кредит към абонамента

От 01.06.2024 г. АдминСофт Плюс стартира абонаментната си кампания за новата 2024/2025 учебна година. Абонамент може да бъде направен на: https://adminpro.bg. Детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа отново имат възможност да избират от богато портфолио с модерни софтуерни решения, интегрирани с

Директори обсъждат как да управляват образователните институции в условията на криза

Директори обсъждат как да управляват образователните институции в условията на криза

„Устойчивост на управлението в образованието в условията на криза“ беше темата на есенната среща на членовете на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), която се проведе в гр. Сандански на 19-21.10.2022 г. Официален гост на откриването беше Атанас Стоянов – кмет на гр. Сандански. Началото на