Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Безплатни уебинари за образователни институции

Безплатни уебинари за образователни институции
10 безплатни уебинара представят софтуерните решения от платформата АдминПлюс

РААБЕ България и АдминСофт Плюс в периода 21.08-01.09.2023 г. организират 10 безплатни уебинара, по време на които ще бъдат демонстрирани възможностите за работа със софтуерните решения от електронната платформа АдминПлюс. Уебинарите са отворени за представители на всички образователни институции, които искат да се запознаят с възможностите на модулите от платформата.

По време на срещите ще бъдат представени:

  • Модул „Списък-образец“, който дава възможност за изготвяне на списък-образец 1, 2 и 3.
  • Модул „Електронен дневник“, който осигурява възможност за въвеждане, събиране, обобщаване и анализиране на ежедневната информация за децата и учениците.
  • Софтуер „aSc Седмично разписание“, с който училищата могат да изготвят своите седмични учебни разписания с помощта на автоматичен генератор.
  • Модули „Документация за детската градина“ и „Училищна документация“, които предоставят възможност за лесно администриране в електронна среда на най-често използваните документи в детските градини и училищата.
  • Софтуер „Оценяване на персонала“ със своите две функционалности, които обслужват процесите по атестиране на педагогическите специалисти и определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала.
  • Модул „Книги за дейността“, който е най-новото софтуерно решение в платформата и дава възможност в електронна среда да се водят книгите за регистриране заповедите на директора, за решенията на педагогическия съвет и за контролната дейност на директора/заместник-директора.

Може да се регистрирате за участие в уебинарите на:

https://raabe.bg/obucheniya/bezplatni-obucheniya/bezplatni-obucheniya/