Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За училища / Обсъждат се промени в учебните програми

Обсъждат се промени в учебните програми
Предложенията на МОН целят усъвършенстване и актуализиране на учебния материал

Министерството на образованието и науката планира обновяване на учебните програми от I до X клас. Промените са насочени към подобряване и актуализация на учебните материали в различни направления. Предложенията са направени на база проучване на приложимостта на програмите през 2022 година, включващо анкети, изготвяне на становища на работни групи, както и дискусия с депутати от Комисията по образованието и науката в 48-то Народно събрание.

Първата група промени включва премахване на определени теми, очаквани резултати и понятия от учебните програми. Това важи за предметите: български език и литература, математика, информатика, философия, география, икономика, физика, астрономия, химия, опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Промените включват още преместване на някои теми, очаквани резултати и понятия от един клас в друг, за да се освободи време за подготовка на учениците за НВО. Планира се да бъдат вкарани нови понятия и да бъде разширен учебния материал по някои предмети. Обсъждат се измененията да се извършват по предметите: български език и литература, математика, география, икономика, химия, опазване на околната среда.

С цел оптимизиране на съдържанието се предлагат и промени в програмите по физическо възпитание и спорт. Обхватът на избираемите области също се разширява, включително с добавяне на нови видове спорт като шахмат и ракетни спортове.

Актуализираните учебни програми ще се внедряват поетапно в различните класове през следващите учебни години. За учебната 2023/2024 година – за I, II, III, IV, V и VIII клас, за 2024/ 2025 години – за VI и IX клас, а за учебната 2025/2026 година – за VII и X клас. Учениците ще използват същите учебници, докато не бъдат одобрени нови.

Важно е, че промените се извършват с оглед на възрастовите специфики на учениците и с цел подобряване на взаимосвързаността между различните предмети.

 

Източник: www.mon.bg