Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Без категория / График обучения с ваучери – средно ниво

График обучения с ваучери – средно ниво

Представяме Ви нашия актуален график за безплатните обучения с ваучери за средно ниво по дигитални компетентности.

Моля, изберете и се регистрирайте само в един курс за обучение от предложения ни график, в който имате възможност да участвате.

Обученията се провеждат онлайн чрез платформа ZOOM с общ хорариум от 45 учебни часа за средно ниво.

След приключване на обучението, участниците се явяват на заключителен изпит, който се провежда по електронен път в електронния сертификационен модул на Единния сертификационен център. Всеки, който е присъствал минимум 80% от предвидения хорариум часове, има право да се яви на изпит. Обучаемият може да се яви на изпит не повече от два пъти. При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

ВАЖНО: Лицата, получили ваучер и започнали обучение, са задължени да посещават редовно курса на обучение съгласно утвърдения график и да имат минимум 80 на сто присъствие на учебните занятия.

Графикът ще бъде периодично актуализиран.

Средно ниво – дигитална компетентност (нива 3-4 от DigComp 2.1)
ЛекторДати на провежданеЛинк
Десислава Миленкова

от 13 април

Група:  BG-07343

13-14 април (събота и неделя) – от 9.00 до 16.00 ч.Местата са запълнени
20-21 април (събота и неделя) – от 9.00 до 16.00 ч.
27-28 април (събота и неделя) – от 9.00 до 16.00 ч.

 

ЛекторДати на провежданеЛинк

Мадлена Станчева

от 11 май

Група:  BG-07393

11 май (събота ) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.Местата са запълнени
12 май (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
18 май (събота ) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
19 май (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
1 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
2 юни (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.

 

ЛекторДати на провежданеЛинк

Боряна Митева

от 11 май

Група:  BG-07352

11 май (събота ) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.Местата са запълнени
12 май (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
19 май (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
15 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
22 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
23 юни (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.

 

ЛекторДати на провежданеЛинк

Иван Иванов

от 18 май

Група:  BG-07375

18 май (събота ) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.Местата са запълнени
19 май (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
1 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
2 юни (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
8 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
9 юни (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.

 

ЛекторДати на провежданеЛинк

Десислава Миленкова

от 18 май

Група:  BG-07386

18 май (събота ) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.Записване
19 май (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
15 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
16 юни (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
22 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
23 юни (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.