Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Без категория

Без категория

График обучения с ваучери – средно ниво

Представяме Ви нашия актуален график за безплатните обучения с ваучери за средно ниво по дигитални компетентности. Моля, изберете и се регистрирайте само в един курс за обучение от предложения ни график, в който имате възможност да участвате. Обученията се провеждат онлайн чрез платформа ZOOM с общ хорариум от 45 учебни

График обучения с ваучери – базово ниво

Представяме Ви нашия актуален график за безплатните обучения с ваучери за базово ниво по дигитални компетентности. Моля, изберете и се регистрирайте само в един курс за обучение от предложения график, в който имате възможност да участвате. Обученията се провеждат онлайн чрез платформа ZOOM с общ хорариум от 55 учебни часа

През новата учебна година извинителните бележки на хартиен носител ще бъдат заменени от електронни

През новата учебна година извинителните бележки на хартиен носител ще бъдат заменени от електронни

Премиерът Николай Денков съобщи, че от началото на учебната 2023/2024 учебна година се въвежда използването на електронни медицински бележки, които учениците ще предоставят при отсъствие от училище по здравословни причини. Бележките ще бъдат въвеждани в електронен регистър. Причината за това са подозрения, че през изминалите години се е злоупотребявало с

Модул „Книги за дейността“
За детски градини, училища, ЦСОП и ЦПЛР

Бъдете изрядни във воденето на документацията във Вашата институция С модул „Книги за дейността“ водите в електронна среда: Книга за регистриране заповедите на директора Книга за контролната дейност на директора/заместник-директора и констативни протоколи от направените проверки Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията Модулът отговаря на изискванията

Без заглавие

РААБЕ България ЕООД: Тел.: 02 974 17 79 Мобилен: 0879 54 54 26 E-mail: service@raabebg.com E-mail: klienti@raabebg.com Банкова информация: Банка: Първа инвестиционна банка Получателя: Раабе България ЕООД IBAN: BG67 FINV 9150 10BG N00G VI SWIFT / BIC: FINVBGSF Адрес: 1784 София, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе № 147, ет.