Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Корпоративни / НОВО: Безплатни обучения за надграждане на дигиталните компетентности с РААБЕ България

НОВО: Безплатни обучения за надграждане на дигиталните компетентности с РААБЕ България
Курсовете с ваучери са финансирани по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г.

безплатни обучения с ваучери

Стартира провеждането на безплатни обучения за заети лица за базово и средно ниво на цифрова компетентност в съответствие с Европейската рамка – нива 1-2 и 3-4 от DigComp 2.1.

Курсовете се финансират по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход, а РААБЕ България е одобрена за доставчик на обучения по ключова компетентност 4 – Цифрова компетентност.

В обученията с РААБЕ може да участва всяко лице, заето по трудово или служебно правоотношение. Предлаганата от нас форма за квалификация е дистанционна във видеоконферентна среда с лектор – експерт в областта. Нашите участници ще може да се подготвят и самостоятелно с неограничен осигурен достъп до учебните материали на платформата ни https://raabeonline.com.

Броят на лицата, включени в една група, е минимум 16 и максимум 20 човека. Научете повече за двете нива на обучение и заявете своето безплатно участие с РААБЕ, като посетите линка: https://raabe.bg/obucheniya/vsichki-obucheniya/obucheniya-s-vaucheri/