Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Без категория / График обучения с ваучери – базово ниво

График обучения с ваучери – базово ниво

Представяме Ви нашия актуален график за безплатните обучения с ваучери за базово ниво по дигитални компетентности.

Моля, изберете и се регистрирайте само в един курс за обучение от предложения график, в който имате възможност да участвате.

Обученията се провеждат онлайн чрез платформа ZOOM с общ хорариум от 55 учебни часа за базово ниво.

След приключване на обучението, участниците се явяват на заключителен изпит, който се провежда по електронен път в електронния сертификационен модул на Единния сертификационен център. Всеки, който е присъствал минимум 80% от предвидения хорариум часове, има право да се яви на изпит. Обучаемият може да се яви на изпит не повече от два пъти. При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

ВАЖНО: Лицата, получили ваучер и започнали обучение, са задължени да посещават редовно курса на обучение съгласно утвърдения график и да имат минимум 80 на сто присъствие на учебните занятия.

При отсъствие без уважителни причини на повече от 20 на сто от занятията обучението не се признава за завършено и ще се изисква от лицето да възстанови направените разходи за броя учебни часове, в които то е взело участие, пропорционално на стойността на издадения ваучер и минималната продължителност за съответното обучение съгласно приложението по чл. 6, ал. 1 от ПРАВИЛНИКА за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход.

При неявяване на изпит за сертифициране по ал. 5 без уважителни причини се изисква от участника да възстанови стойността на предоставения ваучер за обучение.

 

Графикът ще бъде периодично актуализиран.

Базово ниво – дигитална компетентност (нива 1-2 от DigComp 2.1)

 

ЛекторДати на провежданеЛинк
Цветелина Рашкова
 
от 1 юли

Група:  BG-07427

01-05 юли – от 10.00 до 15.15 ч.  /по 6 уч. часа на ден, общо 30 уч. часа/Местата са запълнени
08-10 юли – от 10.00 до 15.15 ч.  /по 6 уч. часа на ден, общо 18 уч. часа/
11 юли – от 10.00 до 16.15 ч. /7 уч. часа/

 

ЛекторДати на провежданеЛинк
Виктор Бележков
 
от 3 август

Група:  BG-07446

3 август (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.Записване
4 август (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
10 август (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
11 август (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
17 август (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
18 август (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
24 август (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.

 

ЛекторДати на провежданеЛинк
Боряна Митева
 
от 10 август

Група:  BG-07430

10 август (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.Местата са запълнени
11 август (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
17 август (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
18 август (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
24 август (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
25 август (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
1 септември (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.

 

ЛекторДати на провежданеЛинк
Иван Иванов
 
от 24 август

Група:  BG-07493

24 август (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.Записване
31 август (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
1 септември (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
14 септември (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
15 септември (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
28 септември (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
29 септември (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.

 

ЛекторДати на провежданеЛинк
Стефка Дафова
 
от 02 септември

Група:  BG-07495

02-05 септември от 18:00 до 20:30 ч. /по 3 уч. часа на ден, общо 12 уч. часа/Записване
09-13 септември от 18:00 до 20:30 ч. /по 3 уч. часа на ден, общо 15 уч. часа/
16-20 септември от 18:00 до 20:30 ч. /по 3 уч. часа на ден, общо 15 уч. часа/
24-26 септември от 18:00 до 20:30 ч. /по 3 уч. часа на ден, общо 9 уч. часа/
27 септември от 18:00 до 21:15 ч. /4 уч. часа/

 

ЛекторДати на провежданеЛинк
Боряна Митева
 
от 28 септември

Група:  BG-07491

28 септември (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.Записване
5 октомври (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
12 октомври (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
13 октомври (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
19 октомври (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
20 октомври (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
26 октомври (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.