Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Без категория / График обучения с ваучери – базово ниво

График обучения с ваучери – базово ниво

Представяме Ви нашия актуален график за безплатните обучения с ваучери за базово ниво по дигитални компетентности.

Моля, изберете и се регистрирайте само в един курс за обучение от предложения график, в който имате възможност да участвате.

Обученията се провеждат онлайн чрез платформа ZOOM с общ хорариум от 55 учебни часа за базово ниво.

След приключване на обучението, участниците се явяват на заключителен изпит, който се провежда по електронен път в електронния сертификационен модул на Единния сертификационен център. Всеки, който е присъствал минимум 80% от предвидения хорариум часове, има право да се яви на изпит. Обучаемият може да се яви на изпит не повече от два пъти. При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

ВАЖНО: Лицата, получили ваучер и започнали обучение, са задължени да посещават редовно курса на обучение съгласно утвърдения график и да имат минимум 80 на сто присъствие на учебните занятия.

Графикът ще бъде периодично актуализиран.

Базово ниво – дигитална компетентност (нива 1-2 от DigComp 2.1)

 

ЛекторДати на провежданеЛинк
Катя Чалъкова
 
от 11 май

Група:  BG-07390

11 май (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.Местата са запълнени
12 май (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
18 май (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
19 май (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
1 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
2 юни (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
15 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.

 

ЛекторДати на провежданеЛинк
Наташа Иванова
 
от 18 май

Група:  BG-07353

18 май (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.Местата са запълнени
19 май (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
8 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
9 юни (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
15 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
16 юни (неделя) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.
22 юни (събота) – 8 учебни часа на ден в интервала от 9.00 до 16.00 ч.

 

ЛекторДати на провежданеЛинк
Стефка Дафова
 
от 3 юни

Група:  BG-07371

03-07 юни – от 18.00 до 20.30 ч.  /по 3 уч. часа на ден, общо 15 уч. часа/Местата са запълнени
10-14 юни – от 18.00 до 20.30 ч.  /по 3 уч. часа на ден, общо 15 уч. часа/
17-21 юни – от 18.00 до 20.30 ч.  /по 3 уч. часа на ден, общо 15 уч. часа/
24 юни – от 18:00 до 20:30 ч. /3 уч. часа/
25 юни – от 18:00 до 20:30 ч. /3 уч. часа/
26 юни – от 18:00 до 21:15 ч. /4 уч. часа/