Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Петър Петров

Петър Петров

Петър Петров е софтуерен инженер с опит в сферата на програмирането, високите технологии и изкуствения интелект, учител по професионална подготовка по програмиране и заместник-директор по учебна дейност в професионална гимназия, гр. Бургас. Той е и асистент в катедра „Компютърни системи и технологии“ в Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“. В своята практика широко използва съвременни инструменти с изкуствен интелект и софтуерни средства за обработка на информация.

Автор е на учебници и учебни помагала, съавтор на учебни програми и национални изпитни програми за професии „Програмист“, „Приложен програмист“, „Системен програмист“ и „Програмист на изкуствен интелект“; администратор и координатор в НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ на МОН.