Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Обучения / Всички обучения / Обучения с партньори

Обучения с партньори

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора в партньорство с РААБЕ България организират подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 ПКС.

Курсовете се провеждат електронно-синхронно на принципа на уебинарите в реално време. Подходящи са за всички педагогически специалисти, които желаят да придобият 5 или 4 ПКС през 2023 година.

В рамките на курсовете, преподаватели от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите ще запознаят участниците с изискванията за успешно преминаване през процедурите за придобиване на 5 или 4 ПКС.

Участниците ще получат и материали за подготовка. По време на занятията педагогическите специалисти ще имат възможност да консултират с преподавателите своите разработки, с които ще участват в процедурите за придобиване на 5 и 4 ПКС.

Продължителност на курсовете:

32 академични часа. От тях 16 са електронно-синхронни и 16 са предвидени за самоподготовка на участниците
В края на курса участниците получават удостоверение с 2 квалификационни кредита

График за подготвителни онлайн курсове за ПКС

Подготвителен курс за V ПКС Планиране и организация на учебния процес

Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.

Цена: 70,00 лв.

Дата на стартиране: 9.3.2024 г.
Преподавател: ас. Ир. Мишкова-Йотова
Форма на провеждане: Дистанционна
Удостоверение: Да
Кредити:2 квалификационни кредита

Регистрирайте се

Подготвителен курс за IV ПКС Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение

Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.

Цена: 70,00 лв.

Дата на стартиране:9.3.2024 г.
Преподавател: ас. Д. Стратиев , гл. ас. д-р Кристина Овчарова
Форма на провеждане: Дистанционна
Удостоверение: Да
Кредити:2 квалификационни кредита

Регистрирайте се

График за професионално-педагогически специализации

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора в партньорство с РААБЕ България организира професионално-педагогически специализации и обучения за допълнителна квалификация.

Курсовете се провеждат електронно-синхронно на принципа на уебинарите в реално време и се провеждат в рамките на 12 месеца.

Участниците в дългосрочните обучения получават материали за подготовка. По време на занятията педагогическите специалисти ще имат възможност да консултират с преподавателите своите разработки.

Продължителност на специализациите: 12 месеца.

Тема на специализация Педагогически и технологични аспекти на STEАM образованието

Следдипломната квалификация e подходящa за кандидатстване за III ПКС 

Цена: 1 1250,00 лв. (на три равни вноски)

Дата на стартиране: 24.03.2024 г.
Форма на провеждане: Дистанционна
Удостоверение: Да
Продължителност:12 месеца

Регистрирайте се

Тема на специализация Детско-юношеска и училищна психология

Специализацията е подходяща за кандидатстване за III ПКС.

Цена: 1 125,00 лв. (на три равни вноски)

Дата на стартиране:10.03.2024 г.
Форма на провеждане: Дистанционна
Удостоверение: Да
Продължителност:12 месеца

Регистрирайте се

Тема на специализация Учител по математика

Специализацията е предназначена за учители, които преподават или ще преподават математика в средното училище

Цена: 1 200,00 лв. (на три равни вноски)

Дата на стартиране:9.03.2024 г.
Форма на провеждане: Дистанционна
Удостоверение: Да
Продължителност:12 месеца

Регистрирайте се

Тема на специализация Учител по математика и информатика и информационни технологии

Специализацията е предназначена за учители от област на висшето образование технически науки, икономика, учител по физика и др. 

Цена: 1 600,00 лв. (на три равни вноски)

Дата на стартиране:9.03.2024 г.
Форма на провеждане: Дистанционна
Удостоверение: Да
Продължителност:12 месеца

Регистрирайте се

Тема на специализация Компютърно моделиране и информационни технологии 1. - 4. клас

Специализацията е подходяща за начални учители 

Цена: 1 200,00 лв. (на три равни вноски)

Дата на стартиране:9.03.2024 г.
Форма на провеждане: Дистанционна
Удостоверение: Да
Продължителност:12 месеца

Регистрирайте се

Тема на специализация Специална педагогика - ресурсен учител

Специализацията е предназначена за учители по всички дисциплини.

Цена: 1 200,00 лв. (на три равни вноски)

Дата на стартиране:10.03.2024 г.
Форма на провеждане: Дистанционна
Удостоверение: Да
Продължителност:12 месеца

Регистрирайте се

За допълнителни въпроси във връзка с предстоящите курсове, не се колебайте да се свържете с нас на:

тел: 042/630 102 и 042/617446 или имейл: ekip@dipku-sz.net