Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Обучения / Всички обучения / Обучения с партньори

Обучения с партньори

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора в партньорство с РААБЕ България организират подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 ПКС.

Курсовете се провеждат електронно-синхронно на принципа на уебинарите в реално време. Подходящи са за всички педагогически специалисти, които желаят да придобият 5 или 4 ПКС през 2023 година.

В рамките на курсовете, преподаватели от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите ще запознаят участниците с изискванията за успешно преминаване през процедурите за придобиване на 5 или 4 ПКС.

Участниците ще получат и материали за подготовка. По време на занятията педагогическите специалисти ще имат възможност да консултират с преподавателите своите разработки, с които ще участват в процедурите за придобиване на 5 и 4 ПКС.

Продължителност на курсовете:

32 академични часа. От тях 16 са електронно-синхронни и 16 са предвидени за самоподготовка на участниците
В края на курса участниците получават удостоверение с 2 квалификационни кредита

График за подготвителни онлайн курсове за ПКС

Подготвителен курс за V ПКС Планиране и организация на учебния процес

Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.

Цена: 70,00 лв.

Дата на стартиране: 9.06.2024 г.
Преподавател: гл. ас. д-р Д. Овчарова
Форма на провеждане: Дистанционна
Удостоверение: Да
Кредити:2 квалификационни кредита

Регистрирайте се

Подготвителен курс за IV ПКС Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение

Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.

Цена: 70,00 лв.

Дата на стартиране:9.06.2024 г.
Преподавател: ас. Д. Стратиев, гл. ас. д-р Б. Петрова
Форма на провеждане: Дистанционна
Удостоверение: Да
Кредити:2 квалификационни кредита

Регистрирайте се

График за професионално-педагогически специализации

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора в партньорство с РААБЕ България организира професионално-педагогически специализации и обучения за допълнителна квалификация.

Курсовете се провеждат електронно-синхронно на принципа на уебинарите в реално време и се провеждат в рамките на 12 месеца.

Участниците в дългосрочните обучения получават материали за подготовка. По време на занятията педагогическите специалисти ще имат възможност да консултират с преподавателите своите разработки.

Продължителност на специализациите: 12 месеца.

Приложни аспекти на психологията в образователна среда

Специализацията е подходящa за кандидатстване за III ПКС.

Цена: 750,00 лв. (на три равни вноски)

Дата на стартиране:15.06.2024 г.
Продължителност: 12 месеца
Форма на провеждане: Дистанционна

Регистрирайте се

-

Специализацията е подходящa за кандидатстване за III ПКС

Цена: - лв.

Дата на стартиране:-
Продължителност: -
Форма на провеждане: Дистанционна

Регистрирайте се

За допълнителни въпроси във връзка с предстоящите курсове, не се колебайте да се свържете с нас на:

тел: 042/630 102 и 042/617446 или имейл: ekip@dipku-sz.net