Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Обучения с партньори

Обучения с партньори

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора в партньорство с РААБЕ България организират подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 ПКС. Курсовете се провеждат електронно-синхронно на принципа на уебинарите в реално време. Подходящи са за всички педагогически специалисти, които желаят да придобият