Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Обучения / Обучения с партньори / ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора организира професионално-педагогически специализации и следдипломни квалификации.

Курсовете се провеждат електронно-синхронно на принципа на уебинарите в реално време в продължение на 12 месеца.  Участниците ще получат материали за подготовка, а по време на занятията ще имат възможност да консултират с преподавателите своите разработки.

Специализация за придобиване на допълнителна квалификация

Тема на специализацията

Дата на стартиране

Заявление

Продължителност

Цена за цялото обучение

Педагогическа правоспособност
21.05.2023 г.
ТУК
12 месеца1 200 лв. (на три равни вноски)
Следдипломната квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност е предназначена на специалисти с висше образование без педагогическа подготовка.

 

Професионално-педагогически специализации

(специализациите са подходящи за кандидатстване за III ПКС)

Тема на специализацията

Дата на стартиране

Заявление

Продължителност

Цена за цялото обучение

Организация и управление на образованието
13.05.2023 г.
ТУК
12 месеца1 125 лв. (на три равни вноски)
Специализацията е подходяща за директори, зам. директори и учители, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен и да обогатят своите знания и умения за управление на образователната институция.

За допълнителни въпроси във връзка с предстоящите професионално-педагогически специализации и следдипломни квалификации, не се колебайте да се свържете с нас на тел: 042/630 102; 042/617446; 0882/473101; 0887/160012 или имейл: ekip@dipku-sz.net