Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Корпоративни / С обогатени функционалности и нови услуги стартира абонаментната кампания на АдминСофт Плюс

С обогатени функционалности и нови услуги стартира абонаментната кампания на АдминСофт Плюс
НОВО: Обучение с кредит към абонамента

От 01.06.2024 г. АдминСофт Плюс стартира абонаментната си кампания за новата 2024/2025 учебна година. Абонамент може да бъде направен на: https://adminpro.bg.

Детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа отново имат възможност да избират от богато портфолио с модерни софтуерни решения, интегрирани с НЕИСПУО и подпомагащи различни процеси:

 • създаване на списък-образец;
 • изготвяне на седмични учебни разписания;
 • администриране на електронните дневници;
 • генериране на различни справки;
 • водене в електронна среда на книгите за регистриране заповедите на директора, за контролната дейност на директора/зам.-директора, за решенията на педагогическия съвет и за лекторските часове;
 • администриране в електронна среда на най-често използваните документи в училищата и детските градини;
 • атестиране на педагогическите специалисти;
 • определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала;
 • отпечатване на документите за края на учебната година;
 • организиране на месечните такси за допълнителните дейности в детските градини;
 • управление на храненето на децата в детските градини и др.

Още една допълнителна услуга през новата 2024/2025 година ще подкрепи потребителите на софтуерните продукти на АдминСофт Плюс, а именно обучение за 1 квалификационен кредит за определен брой служители спрямо големината на институцията. Обучението е на тема: Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в администрацията на образователната институция. Повече информация за абонамента и отделните модули може да получите на: https://adminpro.bg.

Всеки, който желае, може да заяви безплатно представяне на предлаганите от АдминСофт Плюс софтуерни решения на следния адрес: https://adminpro.bg/Presentations.

Софтуерните продукти са съобразени с разпоредбите на действащата нормативна уредба в системата на предучилищното и училищното образование, което ги прави предпочитани за работа.

Част от модулите се разработват и предлагат заедно с РААБЕ България доверен партньор на образователните институции в страната за професионално съдържание.

Практически ръководства и кратки видео инструкции подпомагат работата на потребителите на предлаганите от АдминСофт Плюс софтуерни решения. Регулярно се организират безплатни обучителни уебинари, по време на които се обръща внимание на всички новости и се дискутират конкретни въпроси, зададени от потребителите на модулите. Наред с това екип от експерти в областта на образованието се грижи за поддръжката на модулите и съдейства в реално време за отстраняване на различни казуси, възникнали по време на работата.

За повече информация за модулите и абонамент посетете: https://adminpro.bg

За демонстрация: https://adminpro.bg/Presentations