Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За училища / МОН с проект за определяне на размера на средствата за българските неделни училища в чужбина за новата 2023/2024 учебна година

МОН с проект за определяне на размера на средствата за българските неделни училища в чужбина за новата 2023/2024 учебна година

МОН с проект за определяне на размера на средствата за българските неделни училища в чужбина за новата 2023/2024 учебна година

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане Проект на Заповед за определяне на размера на средствата за училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023/2024 година.

От следващата учебна година училищата е предложено да взимат:

  • Норматив за постоянни разходи в размер на 7 000 лв;
  • Норматив на дете/ученик за провеждане на присъствена форма на обучение и/или на електронно обучение – 180 лв.;
  • Норматив за кандидат-студент за провеждане на обучение – 50 лв.;
  • Добавка за дете/ученик за участие в допълнителна училищна дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции – 40 лв.

Размерите на нормативите по т. 1-3 и на добавката по т. 4 се диференцират в зависимост от нивото на стандарта на живот в различните страни със съответния за държавата коефициент.

С пълния текст на Проекта можете да се запознаете ТУК.

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на МОН до 22.06.2023 г.