Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

МОН с проект за определяне на размера на средствата за българските неделни училища в чужбина за новата 2023/2024 учебна година

МОН с проект за определяне на размера на средствата за българските неделни училища в чужбина за новата 2023/2024 учебна година

МОН с проект за определяне на размера на средствата за българските неделни училища в чужбина за новата 2023/2024 учебна година

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане Проект на Заповед за определяне на размера на средствата за училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023/2024 година. От следващата учебна година училищата е предложено да взимат: Норматив за постоянни разходи в размер на 7