Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За училища / Медиаторите ще продължат работа в над 720 училища в страната

Медиаторите ще продължат работа в над 720 училища в страната

Медиаторите ще продължат работа в над 720 училища в страната

Всички образователни медиатори и социални работници, назначени по Национална програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“, ще имат възможността да продължат работа до 30 юни 2023 г.

Чрез удължаването на срока на дейностите над 900 образователни медиатори и социални работници ще продължат да подпомагат учители и родители в 721 държавни и общински училища в страната. Допълнителните средства в размер от 4 501 365 лв., които правителството отпусна от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г., ще бъдат достатъчни за осигуряване на възнагражденията в рамките на следващите 6 месеца.

Образователните медиатори оказват подкрепа на учителите по отношение на комуникацията и работата с родители. Те имат важна роля и при осигуряването на подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата.