Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

училищни медиатори

Медиаторите ще продължат работа в над 720 училища в страната

Медиаторите ще продължат работа в над 720 училища в страната

Всички образователни медиатори и социални работници, назначени по Национална програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“, ще имат възможността да продължат работа до 30 юни 2023 г. Чрез удължаването на срока на дейностите над 900 образователни медиатори и социални работници ще продължат да подпомагат учители и родители в 721