Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Добрите новини / Изложба срещу агресията, наркотиците и алкохола беше представена в ЦСОП ,,Д-р П. Берон“

Изложба срещу агресията, наркотиците и алкохола беше представена в ЦСОП ,,Д-р П. Берон“

Изложба срещу агресията, наркотиците и алкохола беше представена в ЦСОП ,,Д-р П. Берон“

В седмицата 9 – 13 януари в ЦСОП „Д-р П. Берон“ – гр. Кърджали, бе представена изложба със съдействието на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали, с председател д-р Сезгин Бекир, инициирана от старши учител П. Христова.  Изложбата съдържа 18 информационни табла в два модула: „НЕ“ на агресията в училище!” и „НЕ“ на наркотичните вещества и алкохола!”. Тя бе посветена на ежегодната Национална инициатива за превенция на злоупотребата с наркотични вещества и алкохол и превенция на агресията в училище.

Със съвместната инициатива и сътрудничеството с екипа на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали, В. Грудева (секретар), специалистите от Превантивно-информационен център – С. Димитрова, Г. Бодурова и, Е. Чолакова, и специалистите от Център за специална образователна подкрепа „Д-р П. Берон“, се предоставят възможности на ученици, родители и учители да бъдат компетентно информирани за проявите на агресия, злоупотребата с наркотични вещества и алкохол, за последиците и трайните увреждания на човешкия организъм, както и намирането на компетентна помощ. Проведените занимателни дейности с учениците от I до XII клас в „Монтесори среда“ – „Фестивал на емоциите“, ролеви игри, работа с хартия (оригами), рисуване и оцветяване, се осъществиха с всеобщо участие, помощ и вдъхновение. Чрез изразните средства на изкуството на учениците се показва правилната посока на поведение в случай на различни зависимости: всяка картина може да действа възпитателно, а справянето с проблемите и превенцията са по-лесни, ако са отворени сетивата ни за красотата на заобикалящия ни свят.

Обмяната на опит между двете институции е израз на общата любов, загриженост и съпричастност към децата в риск и с проблемно поведение. Съвместната инициатива е първа по тематика и мащабност, но ще запази и продължи своята общественополезна и градивна традиция за сътрудничество.

Споделено от: Пенка Христова, старши учител, ЦСОП ,,Д-р П. Берон“, гр. Кърджали