Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

наръчник на училищния психолог

3 идеи за групови упражнения и тренинги за превенция и интервенция на тормоза и насилието при деца и ученици

3 идеи за групови упражнения и тренинги за превенция и интервенция на тормоза и насилието при деца и ученици

Училищните психолози често са като „отряд за бързо реагиране“ – от успокояването на ученик, който е изпаднал в криза или се е сбил в коридора, през интервенции с ученици със специални образователни потребности, с изявени дарби, в риск, и др.,  до попълване на отчети и справки. Насилието и тормозът в училище

Излезе от печат първото практическо издание в помощ на училищните психолози в България

Излезе от печат първото практическо издание в помощ на училищните психолози в България

Над 1300 са психолозите, които работят с деца и ученици в образователните институции в страната. За двете десетилетия, през които длъжността се утвърждава в образователната система, задълженията и отговорностите на тези специалисти нарастват стремглаво, както и предизвикателствата, пред които се изправят всеки ден. В помощ на училищните психолози за справяне