Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За училища / Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката – 2023

Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката – 2023

Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката – 2023

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи резултатите от изследването „Образование и заетост: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката – 2023“. Индексът съпоставя професионалното обучение по сектори и разпределението на работната сила в различните икономически дейности.

Анализът на изследването показва съотношението между подготовката на кадри и възможностите за реализация както на национално, така и на регионално ниво.

Според измерването индексът на съответствие на професионалното образование с профила на икономиката за страната през 2023 г. е 53,6 точки от максимален брой 100. Това означава, че почти половината ученици, завършващи професионално образование, няма да работят по специалността си.

Анализът на данните на областно ниво разкрива ясна картина за съответствието между професионалното образование и профила на икономиката. Статистиката показва, че София заема първо място с 67,3 точки, а Ловеч – последно с 36,4 точки.

На глобално ниво една от основните причини за ниския коефициент е, че образователните институции продължават да предлагат специалности, които не са търсени на пазара на труда. Въпреки това през последните години нараства приемът в професионалното образование в ИКТ направления. Появяват се и нови популярни специалности като „Техници на електрически превозни средства“ и „Организатори на електронна търговия“, които отговарят на съвременните тенденции.

Нужно е гъвкаво образование, дуално обучение и професионално ориентиране. Повсеместното прилагане на дуалното образование естествено ще повиши съответствието между предлаганите специалности и профила на икономиката на местно ниво. Този подход трябва да бъде допълнен от възможност за трансфер между професии, както и от задължително професионално ориентиране на учениците.