Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката – 2023

Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката – 2023

Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката – 2023

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи резултатите от изследването „Образование и заетост: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката – 2023“. Индексът съпоставя професионалното обучение по сектори и разпределението на работната сила в различните икономически дейности. Анализът на изследването показва съотношението между подготовката на кадри и възможностите