Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Интересно / ОИСР „Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“

ОИСР „Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“

ОИСР „Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“

На 13 юни 2023 г. в Дом на Европа – София, беше представен Доклада на ОИСР „Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“. В срещата участваха представители на МОН, МТСП, МИИ, МИР, ИСС и на ОИСР. След представянето на доклада се проведе панелна дискусия на тема „Приоритети и предизвикателства пред политиките за развитие на уменията в България“.

ОИСР работи съвместно със страните, за да отговори на специфичните им нужди по отношение на уменията. Проектите на Стратегията за умения на ОИСР целят да предоставят цялостен подход за оценка на предизвикателствата и възможностите и да създадат по-ефективна система за умения. Мисията на „Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“ е да подпомогне хората в различните държави да използват уменията си ефективно в работата и в обществото и да ги развиват през целия си живот.

Докладът „Стратегия за умения на ОИСР за България: Оценка и препоръки“ идентифицира възможности и предлага препоръки във връзка с четири основни приоритета:

  • Подобряване на уменията на младите.
  • Подобряване на уменията на възрастните.
  • Ефективно използване на уменията на пазара на труда и на работното място.
  • Подобряване на управлението на системата за уменията.

Планувано е проектът „22BG06 Техническа помощ за разработване на национална стратегия за уменията в България“ да продължи до 2024 г. Втората фаза на проекта предвижда разработването на „План за действие във връзка с политиката за уменията в България“.