Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Играта като мотивация за учене

Играта като мотивация за учене

Играта като мотивация за учене

Играта е най-любимото детско занимание. Ето защо може да я използваме както за да мотивираме децата да учат, така и като добър помощник за преодоляване на трудностите, възпрепятстващи постигането на добри резултати в обучението. Интересна игра за развиване на паметта е По-дългата игра на Ким: Слагаме различни предмети на масата. Оставяме