Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Корпоративни / Безплатни демонстрации на софтуер за електронно водене на книги за заповедите на директора, за контролната дейност и за решенията на педагогическия съвет

Безплатни демонстрации на софтуер за електронно водене на книги за заповедите на директора, за контролната дейност и за решенията на педагогическия съвет
Присъствалите получават 10% отстъпка от цената и безплатен достъп за 2 месеца

Безплатни демонстрации на софтуер

На 19, 20 и 21 март 2024 г. от 10:00 и от 14:00 часа екипите на РААБЕ България и АдминСофт Плюс ще проведат безплатни онлайн демонстрации, на които ще бъдат представени модулите „Книги за дейността“ и „Училищна документация“/„Документация за детската градина“.

 

Всяка институция, чиито представители са присъствали на демонстрация, ще получи:

  • Ваучер за 10% отстъпка от цената на модулите „Книги за дейността“ и „Училищна документация“/„Документация за детската градина“ за 2024/2025 учебна година.
  • Безплатен достъп за 2 месеца до модул „Книги за дейността“, което ще позволи на всеки заинтересован да изпробва възможностите на модула.

 

По време на срещите ще бъдат представени модулите:

  • „Книги за дейността“, който дава възможност за водене в електронна среда на книга за регистриране заповедите на директора, за контролната дейност на директора/заместник-директора и за решенията на педагогическия съвет. Модулът отговаря на изискванията на т. 1, 2 и 3 от приложение № 2 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
  • „Училищна документация“/„Документация за детската градина“, в които детските градини и училищата разполагат със стотици примерни документи за администриране на различни процеси в образователните институции. Данните за институцията и служителите се зареждат на съответните места в примерните документи от НЕИСПУО. Налична е и възможност за прехвърляне на документите в .doc и .pdf формат.

 

Участието в демонстрациите е безплатно след предварителна регистрация на този адрес: https://bit.ly/3OYcoQC

 

Научете повече за: ⇒ Модул „Книги за дейността“

Научете повече за: ⇒ Модул „Училищна документация“

Научете повече за: ⇒ Модул „Документация за детската градина“