Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Д-р Ели Драголова

Д-р Ели Драголова

Д-р Ели Драголова е хоноруван преподавател в Бургаски свободен университет по дисциплините: Педагогическа диагностика, Предучилищна педагогика, Методика на българския език в детската градина, Педагогическа практика (хоспетиране) и др.

Преподава и в Медицински колеж, гр. Бургас по дисциплината Педагогика и психология на ранното детство (яслена възраст).

Има професионален педагогически стаж като детски учител (8 години) и 30 години като директор на детски градини.

 

Автор е на публикации по темата на курса:

  1. Георгиева, Е., Е.Драголова. Ръководство за диагностика на интелектуалното развитие на децата от предучилищно възпитание, Изд. Макрос
  2. Драголова Е. Тестове за интелигентност. Опознай себе си. Част 3, Изд. Димант
  3. Драголова Е. Тестове за интелигентност. Бъди уверен в себе си. Част 4, Изд. Димант
  4. Батоева, Д., Е. Драголова. Педагогическа и психологическа диагностика, Изд. Аскони
  5. Драголова, Е., М.Терзиева. Диагностика на готовността на децата за училище, Изд. Димант
  6. Драголова, Е. Диагностика на готовността на децата за училище. Практико-приложни аспекти, Изд. Бит и Техника, Варна