Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Безплатни демонстрации на софтуер

Безплатни демонстрации на софтуер за електронно водене на книги за заповедите на директора, за контролната дейност и за решенията на педагогическия съвет
Присъствалите получават 10% отстъпка от цената и безплатен достъп за 2 месеца

Безплатни демонстрации на софтуер

На 19, 20 и 21 март 2024 г. от 10:00 и от 14:00 часа екипите на РААБЕ България и АдминСофт Плюс ще проведат безплатни онлайн демонстрации, на които ще бъдат представени модулите „Книги за дейността“ и „Училищна документация“/„Документация за детската градина“.   Всяка институция, чиито представители са присъствали на демонстрация,