Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Учителят в действие 2022

Учителят в действие 2022

Учителят в действие 2022

След 3-годишно отсъствие УЧИТЕЛЯТ В ДЕЙСТВИЕ се завръща през месец септември 2022 г. в нов мащабен формат, който ще даде възможност на учители от цялата страна да се включат онлайн. Темата на тазгодишния форум е Дизайн на иновативна образователна среда – ефективни практики за преподаване и учене. Светът се променя, образованието също. Предизвикателствата