Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Конференции / I Есенен форум на директорите в системата на училищното образование

I Есенен форум на директорите в системата на училищното образование

I Есенен форум на директорите в системата на училищното образование

АКЦЕНТИ, ПРИОРИТЕТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

НА УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

ДИРЕКТОРИ ОБСЪЖДАТ ВЪПРОСИ ОТ ПРАКТИКАТА ЗА ПРАКТИКАТА

 

В периода 4-5 септември 2012 г. РААБЕ България организира I-ви есенен форум за директори в системата на училищното образование на тема „Акценти, приоритети и предизвикателства на учебната 2012/2013 година“. Форумът бе посветен на промените в нормативната уредба в сферата на образованието и свързаните с нея поднормативни актове.

Директорите получиха актуална информация, множество практически съвети, насоки и възможни решения по различни въпроси от управлението на училището. В рамките на форума бяха дискутирани теми, свързани с организацията на учебната година, воденето и съхранението на училищна документация, организиране на специфични форми на обучение, повишаване на качеството на дейността на училището, оценяване на труда и квалификация на учителите.

Гост-лектори на форума:

Филип Хаусман – Член на борда на директорите на Издателска група Клет
Юдит Кадар – експерт в областта на образованието, Република Унгария

На фокус:

  • Възможности на общините за реализация на местна образователна политика
  • Промяна в законодателството и училищната документация
  • Оценка и диагностика на учебното заведение
  • Организиране на специфични форми на обучение
  • Квалификация и кариерно развитие
  • Роля на училищните настоятелства

 

Лектори на форума

Лектор: Юдит Кадар

Лектор: Юдит Кадар

Повече от 25 години опит в сферата на образованието като експерт проучвания в Национален институт по образование, Унгария. Консултант в отдел Международни отношения и стратегическо развитие, Министерстрво на образованието, Унгария. От 2005 г. член на Консултативния съвет на министрите по въпросите, свързани с оценяването в образованието. Към настоящия момент – съветник в отдел Международни отношения в областта на образованието, Министерство на човешките ресурси, Унгария.

Лектор: Коста Базитов

Лектор: Коста Базитов

Повече от 20 години опит като учител и директор на училище. От 2000 г. до момента – Община Варна – директор на дирекция, а понастоящем заместник-кмет по въпросите на образованието и младежките дейности. Член на Съвета за образование и наука към Президента на РБългария, Председател на съвета по въпросите на образованието в Национално сдружение на общините.

Лектор: Пламен Иванов

Лектор: Пламен Иванов

Специалист по математика и информатика, допълнителна квалификация по Управление на образованието. От 1983 г. е в системата на народната просвета като учител и директор на училище, експерт организация на средното образование на РИО на МОМН София област, От 2002 до 2010 г. – началник на РИО София-област. Понастоящем експерт в СБУ.

Лектор: Доц. Росица Симеонова

Лектор: Доц. Росица Симеонова

Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. В периода 2003-2004 г. работи като национален консултант на МОН по проекта „Модернизация на образованието“, подкомпонент „Инспектиране“. Провеждала е обучения за директори и експерти от РИО по проблемите на вътрешното и външното оценяване на учителите, контролната дейност на директора и инспектирането на училището – по покана на РИО и на Националния институт за обучение на директори.

Лектор: Лорета Колева

Лектор: Лорета Колева

Експерт в областта на средното образование. В професионалното си развитие е заемала различни позиции – възпитател, педагогически съветник, помощник-директор по учебната дейност, директор, което осигурява компетентност на различни нива и дава възможност за задълбочен поглед на системата „отвътре“. Работата ú като експерт по организация на средното образование е свързана с координация и контрол на управленската дейност на директорите на училища. 

Лектор: Доц. Емил Бузов

Лектор: Доц. Емил Бузов

Преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Автор на повече от 30 статии и 6 монографии в областта на образованието. Изпълнителен директор на фондация „Програма Стъпка по Стъпка“, създал мрежа от образователни институции, реализирал успешно повече от 20 образователни проекта по програми като ФАР, Сократ, МАТРА, UNDP, USAID, ETUCE, Отворено общество – Ню Йорк, Будапеща и София.

Лектор: Доц. д-р Пепа Митева

Лектор: Доц. д-р Пепа Митева

Университетски преподавател, доцент-доктор. Преподава академични курсове: Управление на кризи; Методи в помагащите професии; Посредничество при конфликти; Организационно консултиране и др. От 12 години е консултант в частен колеж (ЧСОУ) от ПК до 12 клас в София. В сферата на професионалните интереси са и корпоративни обучения и обучения и тренинги на учители от училища и детски градини в страната (над 35 обучения, с над 800 учители и директори).

Лектор: инж. Ангел Ангелов

Лектор: инж. Ангел Ангелов

Преподавател по Информационни технологии в СОУ „Сава Доброподни“, гр. Шумен. Съавтор на учебни помагала по информационни технологии за 1-10 клас. Автор на над 15 научни публикации в областта на технологиите и образованието. Ръководител на „KODU България“ – образователна инициатива на „Microsoft България“

Лектор: Стоян Павлов

Лектор: Стоян Павлов

Ресурсен учител на зрително затруднени деца и помощник директор по учебната дейност. Работи по специални програми със зрително затруднени деца и съдейства за тяхната интеграция в общообразователните училища. Председател на Сдружение „Училищно настоятелство ресурсен център- Пазарджик”. Секретар на Националната асоциация на ресурсните учители в България.

Лектор: Ева Борисова

Оновател и член на УС на Асоциация Родители. Активно допринася за създаването на Национална мрежа за децата, която днес включва над 100 неправителствени организации. Дългогодишен председател на Училищно настоятелство.Член на Институт за прогресивно образование. Води обучения за директори в НИОКСО по темата „Партньорство между семейството и училището“. Майка на 3 деца.

Лектор: Красимир Ангелов

Лектор: Красимир Ангелов

Директор на 21 Основно училище с ранно чуждоезиково обучение „Алеко Константинов“ – гр. Пловдив. Участие в проекти по международни програми, свързани с тестовата проверка на знанията, ДОИ, ранното чуждоезиково обучение, автономността на учителя, работа с родителите, работа в мултикултурна среда, стратегическо планиране, развитие на критическото мислене и др. С повече от 30 публикации. Ръководител и обучител на семинари в страната. Бивш заместник-кмет на Пловдив по въпросите на образованието.