Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

конференции наРААБЕ България

I Есенен форум на директорите в системата на училищното образование

I Есенен форум на директорите в системата на училищното образование

АКЦЕНТИ, ПРИОРИТЕТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА УЧЕБНАТА 2012/2013 г. ДИРЕКТОРИ ОБСЪЖДАТ ВЪПРОСИ ОТ ПРАКТИКАТА ЗА ПРАКТИКАТА   В периода 4-5 септември 2012 г. РААБЕ България организира I-ви есенен форум за директори в системата на училищното образование на тема „Акценти, приоритети и предизвикателства на учебната 2012/2013 година“. Форумът бе посветен на промените в нормативната уредба