Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Корпоративни / Първа среща по проект We Teach Data

Първа среща по проект We Teach Data

Първа среща по проект We Teach Data

През януари се проведе първата среща по проект We Teach Data – „Мотивиране на учителите за интегриране на науката за данните в STEM предметите“. В директна връзка в електронна среда се включиха представители на партньорските организации – от българска страна представителите на РААБЕ България и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, издателство EXPOL Pedagogika и Gymnazium Metodova от Словакия, гръцките партньори от училище Platon M.E.P.E. и представителите на НПО сектора DIGITAL IDEA, както и португалците от UPT.

Сред основните цели на срещата бяха запознаване на партньорите с главните характеристики на проекта, създаване на комуникационни канали и средства, както и разпределяне на задачи и отговорности. Участниците планираха предстоящите дейности в краткосрочен план.

Партньорските организации обсъдиха темите за бъдещи комуникации и събития, част от които ще са обучението на ключовите експерти и разработване на подробна концепция за обучителните теми и материали. В скоро време уебсайтът на проекта, който ще се поддържа на 5 езика, ще стане достъпен за широката аудитория. Координаторите на проекта от РААБЕ България представиха основните характеристики на We Teach Data, както и подробности за всеки работен пакет. Също така партньорите обсъдиха ролята на Управителния комитет на проекта и се обединиха около избора на членове.

Проектът We Teach Data цели повишаване на ключовите компетентности на учениците, включително и дигиталните умения по отношение на боравене с информация и данни. Очаква се да бъдат ангажирани минимум 600 ученици от България, Словакия и Гърция. Сред приоритетите е и надграждане на STEM уменията на учителите в областта на използването и анализирането на данни. Предвижда се заложените цели да се постигнат чрез разработването на онлайн курс за обучение на учители, както и провеждане на семинари за учители за това как да използват учебните ресурси в практиката си.

Дейностите по проект We Teach Data се осъществяват с финансовата подкрепа на ЕС.