Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Софтуерът е много лесен за използване и отговаря на всяка наша нужда, свързана с изготвянето на седмичното разписание. Времето за изготвяне на програмата значително се съкрати. Седмичното разпределяне на часовете е по-обективно – избягва се субективният фактор. Ще продължим да работим със софтуера в нашето училище и без колебания го препоръчваме на всички наши колеги, които са ангажирани с подготовката на седмичното разписание.

Дарина Джандева
Технически сътрудник

СУ Антим I, гр. Златоград