Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Използвам Вашия софтуер за създаване на седмична програма повече от десет години. Харесва ми, че много лесно се работи с него. Получава се информация за разпределението на часовете, както и за заетостта на учителите, учениците и учебните зали. Програмата е гъвкава и ми позволява да правя различни комбинации, а това в СГСАГ „Христо Ботев“ е много важно, поради спецификата на професионалното образование.

Петя Занева
Ръководител направление ИКТ

СГСАГ „Христо Ботев“, гр. София