Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Интересно / Резултати от международното изследване PIRLS 2021

Резултати от международното изследване PIRLS 2021

Резултати от международното изследване PIRLS 2021

зследването PIRLS се провежда веднъж на 5 години от 2001 г. насам. През 2021 г. в него участват 57 държави, като България се включва за пети път. То проследява възможностите на учениците и различията между образованието в различните страни.

За да съберат сведения за контекста, в който учениците развиват читателските си умения, авторите на изследването връчват четири отделни въпросника – на самите деца, на техните родители и учители и на директорите.

Резултатът на четвъртокласниците в България е 540 точки от общо 1000. Най-добре представилите се страни са Сингапур (587 т.), Хонконг (573 т.), Русия (567 т.), Англия (558 т.), Финландия (549 т.) и Полша (549 т.). Това показва, че България се представя над средното ниво и се класира на девето място при равен резултат с Австралия и Чехия.

PIRLS 2021 отчита дали учениците от 4. клас разбират съдържанието на различни текстове. Проучването се базира на 2 основни критерия:

  • четене с разбиране;
  • извличане и използване на информация.

PIRLS разпознава няколко равнища на способности: напреднало (625 точки), високо (550 точки), средно (475 точки) и ниско (400 точки).

Според резултатите от изследването българските четвъртокласници осмислят по-лесно текстовете с литературна цел, отколкото тези с информативна. Почти половината от децата в четвърти клас са достигнали високо равнище на четене, а 16% надминават напредналото равнище.