Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Резултати от международното изследване PIRLS 2021

Резултати от международното изследване PIRLS 2021

Резултати от международното изследване PIRLS 2021

зследването PIRLS се провежда веднъж на 5 години от 2001 г. насам. През 2021 г. в него участват 57 държави, като България се включва за пети път. То проследява възможностите на учениците и различията между образованието в различните страни. За да съберат сведения за контекста, в който учениците развиват читателските