Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За училища / Ръст на учениците в дуална форма на обучение и фирмите, осигуряващи обучение чрез работа

Ръст на учениците в дуална форма на обучение и фирмите, осигуряващи обучение чрез работа

Ръст на учениците в дуална форма на обучение и фирмите, осигуряващи обучение чрез работа

30 пъти се е увеличил броят на учениците, учащи в ПОО, за последните 6 години.

През последните 6 години броят на възпитаниците на професионалните гимназии се е увеличил 6 пъти. По данни на МОН през 2016 г. учениците в дуална форма на обучение са били 353 от 7. до 12. клас, а през изминалата учебна година – над 10 хиляди.

В страната над 160 училища осигуряват дуално обучение, а техни партньори са над 700 работодатели от въвеждането на системата през 2015 г. досега.

В помощ на професионалните гимназии, предлагащи дуално обучение в страната, работи европейският проект „Подкрепа за дуалната система на обучение”. Той осигурява средства в размер на над 24 млн. лв. за разширяване на обхвата на дуалната система, повишаване на качеството на предлаганото образование и засилване на връзката между нуждите на бизнеса и образованието. В Националния план за възстановяване и устойчивост е заложено изцяло оборудване на 24 професионални гимназии в страната, както и изграждане на центрове за постижения.

Източник: www.mon.bg