Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

дуално обучение

Ръст на учениците в дуална форма на обучение и фирмите, осигуряващи обучение чрез работа

Ръст на учениците в дуална форма на обучение и фирмите, осигуряващи обучение чрез работа

30 пъти се е увеличил броят на учениците, учащи в ПОО, за последните 6 години. През последните 6 години броят на възпитаниците на професионалните гимназии се е увеличил 6 пъти. По данни на МОН през 2016 г. учениците в дуална форма на обучение са били 353 от 7. до 12.