Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За училища / Предвижда се повече даровити деца да получават стипендии

Предвижда се повече даровити деца да получават стипендии

Предвижда се повече даровити деца да получават стипендии

С промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от Министерство на образованието ще осигурят повече стипендии за даровити ученици.

Причината за изменението на Наредбата е, че при сегашната ситуация има възможност ученици с медали от международни олимпиади, конкурси или състезания да не получат стипендия. Затова промените са в духа на равнопоставеност и еднакви критерии за всички даровити деца.

Всички ученици от държавни, общински и частни училища, които са спечелили златен, сребърен или бронзов медал от международни съревнования, ще може да получат държавна подкрепа за своите заслуги.

Промените в Наредбата не засягат стойността на стипендиите. Еднократната е до 195 лева, месечната е 135 лева.

От анализите на МОН става ясно, че се предвиждат до 67 медалисти за следващата календарна година. Правото на стипендия се придобива от началото на месеца, следващ този, през който се е състояло класирането или е спечелена награда.

До 5 декември е срокът, в който може да се изпращат предложения по проекта за изменение и допълнение.