Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Предвижда се повече даровити деца да получават стипендии

Предвижда се повече даровити деца да получават стипендии

Предвижда се повече даровити деца да получават стипендии

С промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от Министерство на образованието ще осигурят повече стипендии за даровити ученици. Причината за изменението на Наредбата е, че при сегашната ситуация има възможност ученици с медали от международни олимпиади, конкурси или състезания да