Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Интересно / Първият Национален център за позитивно образование в страната предстои да бъде открит във Варна

Първият Национален център за позитивно образование в страната предстои да бъде открит във Варна

В морската ни столица предстои да бъде открит първият в страната Национален център за позитивно образование. Основите за учредяването му се сформират на среща на министъра на образованието и науката – проф. Галин Цоков, и представители от училищата и детските градини в региона.

Екипът на СУ „Гео Милев“, гр. Варна, е инициатор на центъра. Образователната институция прилага позитивната психология в училищното образование през изминалите 2 години, организирайки тренинги с учители и с ученици. Добрите резултати от практиката дават идеята да се създаде организацията.

Родители, учители и ученици от образователната институция споделиха пред всички участници в срещата, че след разгръщане на позитивното обучение в практиката им, децата са искали да прекарват колкото е възможно повече време в час и времето в училище се е оказало недостатъчно за всички инициативи, към които имат интерес. Особен фокус се поставя и на отношенията между тях, уважение на личността на съучениците и екипен подход на работа.

По време на срещата се обсъждат и тенденциите в световното образование и нуждата от създаването на центъра – „Дори най-успешните образователни системи, където учениците оглавяват международните класации, все повече гледат към позитивното образование. Защото то се интересува не само към резултатите на учениците, а към щастието и благополучието им“,  коментира проф. Цоков.

Източник: www.mon.bg