Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / МОН предлага промени в Наредбата за приобщаващото образование

МОН предлага промени в Наредбата за приобщаващото образование

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.

С промените се инициират частични изменения и допълнения в чл. 104 и чл. 105 на Наредбата за приобщаващото образование, с което се осигурява възможност за технически средства и софтуери за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), както и подпомагащите технически средства и софтуери за деца и ученици със специфични нарушения на способността за учене – с дислексия, дисграфия и дискалкулия.

Предложено е да се осигуряват при необходимост технически средства и софтуери за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), с което се осигурява възможност за използването им от деца и ученици с двигателни проблеми. За децата и учениците със специфични нарушения на способността за учене също се планира да се осигурят подпомагащи технически средства и софтуери.

Планира се също нови групи деца и ученици със СОП – деца и ученици със специфични нарушения на способността за учене – с дислексия, дисграфия и дискалкулия, и с физически увреждания и двигателни ограничения, както и с комплексни комуникативни затруднения да имат достъп до информацията и комуникацията.

Бюджетът за осигуряване на техническите средства и софтуери се предлага да бъде осигурен по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ – 2024 г.

Бележки и коментари по проекта може да бъдат изпращани до дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН.

Източник: www.mon.bg