Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За училища / Над 3 млн. лв. е бюджетът на тазгодишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на спортни обекти и съоръжения в училищата

Над 3 млн. лв. е бюджетът на тазгодишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на спортни обекти и съоръжения в училищата

Стартира кандидатстването по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

Тазгодишният бюджет на програмата е в размер на 3 800 000 лв. и ще се реализира по следните модули:

  • Модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“ – в зависимост от бюджета за съответната година ще се удовлетвори максималният възможен брой проектни предложения, подадени по модула;
  • Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“ –  ще се удовлетвори максималният възможен брой проектни предложения спрямо свободния финансов ресурс след одобряването на проектните предложения по Модул 1.
  • Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ – разглеждат се проектни предложения само в случай на налични неизразходвани средства след одобряването на предложенията по Модул 1 и Модул 2.

Допустими бенефициенти по програмата са:

  • Общините – за общинските училища;
  • Държавните училища – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката;
  • Държавните училища – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата;
  • Държавните училища – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на младежта и спорта.

Срокът за кандидатстване по програмата е до началото на м. юни, а с отпуснатите средства спортното и образователното министерство целят да насърчат физическата активност сред подрастващите, да създадат модерна спортна база в училищата и да изградят навици у децата да спортуват от ранна ученическа възраст.

Може да се запознаете подробно с програмата ТУК.

Източник: www.mon.bg