Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Конференции / Втори национален учителски форум 2016

Втори национален учителски форум 2016

Учителят в действие 2016

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ ФОРУМ 2016

УЧИТЕЛЯТ В ДЕЙСТВИЕ

Иновативни методи и подходи за развиване на умения и компетентности у учениците

02.09.2016 г., хотел „Маринела“, гр. София

 

За втора поредна година РААБЕ България организира форум на учителите в системата на образованието. Събитието ще бъде под мотото „УЧИТЕЛЯТ В ДЕЙСТВИЕ – Иновативни методи и подходи за развиване на умения и компетентности у учениците”.

Форумът се превърна в място за споделяне на добри практики, в което участие вземат повече от 300 учители от цялата страна. Основен фокус в програмата тази година ще са теми, свързани с индивидуализиране и адаптиране на учебния процес съобразно потребностите и интересите на учениците.

Програма, 02 септември

НачалоКрайТема
08:0009:00Регистрация
09:0009:15Откриване
09:1509:45Мениджмънт на промяната
д-р Вацлав Троян
09:4510:15Как да преподаваме успешно в 21 век. Преход от знания към компетентности
Младен Владимиров
10:1511:00Как „пулсират“ учениците? Светът на младите хора и техните очаквания към училището и професията
Петер Мартин Томас
11:0011:30Кафе – пауза
11:3011:45Иновативни училища с подкрепата на Майкрософт
Теодора Върбанова
11:4512:30Ефективни стратегии за индивидуализация и диференциация на обучението
гл. ас. д-р Данаил Данов
12:3013:00Адаптеми – технология за индивидуализиране на класната стая
Конор Флин
13:0013:30Креативност в образованието: развитие на компетентностите чрез творчество
Сигрид Гарсиа
13:3014:30Обедна почивка

Паралелни сесии
14:30 – 16:00

Сесия 1 – ИКТ и математикаСесия 2 – Приложни науки
(начални учители)
Сесия 3 – Български език и литератураСесия 4 – Природни науки
Office 365 за българското образование
Трифон Димов, Екатерина Маринова

Технологиите в обучението по математика
Йенс Норитцш

Математика за живота
доц. д-р Тони Чехларова

JOVI майсторски клас по приложни изкуства
Сигрид Гарсиа
За напредъка на учениците в четенето, разбирано като умениe за възприемане и обработване на информация
проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

Спонтанността и активирането на ученика в литературното обучение
проф. д-р Радослав Радев

Повишаване качеството на знанията и уменията на учениците по природни науки чрез въвеждане на иновативни образователни технологии и методики в учебния процес
Елка Златкова

Здравно-екологичните компетенции в обучението по природни науки
доц. д-р Маргарита Панайотова, гл. ас. д-р Златка Ваклева

 

16:0016:30Теглене на томбола и закриване на форума

Лектори на форума:

Тема: Лидерство и ефективно управление
Тема: Учителят като лидер
Лектор: Паоло Руджери, основател и партньор в Mind Consulting Италия

Паоло Руджери е експерт по лидерство, управление на хора и обучение на персонал. Той е бизнес консултант, лектор и треньор, помогнал на хиляди да се превърнат в „Лидера“, който хората и света очаква от тях, за да постигнат личните и бизнес успехи, за които мечтаят.

Той е един от основателите и партньор в Mind Consulting Италия, най-голямата италианска консултантска фирма за малки и средни предприятия.

Паоло Руджери живее в Маями, САЩ, но работи със собственици и мениджъри на 5 континента. Италианец по произход, Паоло Руджери е предприемач и автор на серия от книги за управление, мениджмънт и лидерство, като бестселъра в САЩ и Европа – „Новите Лидери“, преведен и на български език.

 

Тема: Как да преподаваме успешно в хетерогенна класна стая?
Лектор: Вилфрид Щайнерт, член на експертната група по приобщаващо образование на германската UNESCO комисия

Вилфрид Щайнерт е експерт по приобщаващо образование, член е на експертната група по приобщаващо образование на германската UNESCO комисия. Има богат професионален опит като учител. Отличен е с Берлинската награда „Практическо обучение и преподаване“.

Като училищен директор преобразува Валдорфското училище в гр. Темплин от училище за деца с проблеми в умственото развитие и деца с множество увреждания в приобщаващо начално училище за деца от 1 до 6 клас. Училището е пример в Германия за приобщаващо образование.

В момента е образователен експерт на свободна практика, член е на журито на Германската награда за училище (Deutscher Schulpreis) и на журито на наградата Якоб Мут за приобщаващо училище.

 

Тема: Развитие на предучилищното образование в международен аспект
Лектор: д-р Бранислав Пупала, ръководител на програмата за предучилищно и начално образование в Университета Търнава, Словакия

Бранислав Пупала е доктор на педагогическите науки, преподава в Университета Търнава в Словакия.

Ръководител е на програмата за предучилищно и начално образование и на магистърска програма по предучилищно образование, председател е на Център за изследвания в ранното детство и предучилищното образование в същият университет.

Д-р Бранислав Пупала е старши научен сътрудник в Словашката академия на науките и е почетен председател на Словашката асоциация за ранно детство (SACEI). Ръководител е на експертна група за развитие на предучилищна национална учебна програма към Държавния образователен институт в Братислава. Автор е на 8 книги и повече от 250 статии в национални и международни списания.

 

Тема: Съвременни техники: Дигиталното образование и концепцията за МИНТ
Тема: Педагогически предизвикателства на приобщаващото образование
Лектор: проф. Уве Пфенинг, ръководител на проектна група по въпросите на бъдещето на професиите и образованието по технологии и природни науки към университета в Щутгарт

Уве Пфенинг е професор по социални науки в областта на техническата социология и социологията на околната среда в института за социални науки към университета в Щутгарт. Предмет на неговите изследвания е обучението по МИНТ (математика, информатика, природни науки и технoлогии) в международен аспект.

Работи по въпроси свързани с технологичната еманципация и технологичното развитие, липсата на експерти по технически и природни науки, дигиталното образование и виртуалните аудио-визуални технически медии в класната стая, СОЦИО-МИНТ (обществените и социални аспекти на техническите и инженерните науки), ЕЕ-МИНТ (модул в училищното образование, посветен на енергийната революция).

От 1998 г. до 2012 г. е ръководител на проектна група към университета в Щутгарт по въпросите на бъдещето на професиите и образованието по технологии и природни науки. Член е на две интердисциплинарни работни групи на Берлинско-бранденбургската научна академия и на работна група в националната академия на техническите науки (Акатех). Участва в работата на Изследователската къща на младия изследовател, която разработва дидактически модели за ранно образование по технологии и природни науки в Германия. Членува в германската асоциация по електротехника, електроника и информационни технологии.

 

Тема: Дигитализация в ежедневието. А в училище?
Лектор: проф. д-р Щтефен Фридрих, преподавател по дидактика на информатиката в Техническия университет в Дрезден

Проф. д-р Щтефен Фридрих е преподавател по дидактика на информатиката в Техническия университет в Дрезден. До края на 2016 година е отговарял за подготовката на учители по информатика в Техническия университет в Дрезден, където е преподавал дидактика на информатиката. Бил е преподавател и в Педагогическото висше училище в Дрезден, където е обучавал студенти и действащи учители по Информатика.

В резултат от неговите изследвания и дейности през 1992 година в Саксония се въвежда задължително обучение по информатика за учениците в прогимназиален етап. Като представител по това време на комисията „Образованието по информатика в училище“ към „Дружеството за информатика“ е въвел образователните стандарти и препоръки за изучаване на информатика в прогимназиалния етап.

Настоящите му интереси са в сферата на дигитализирането в образованието, предизвикателствата пред училището във връзка с това и нарастващото значение на обучението по информатика.

 

Тема: Самооценяване на училището – предизвикателства и въпроси
Лектор: д-р Вацлав Троян, ръководител на катедра Център за Училищен мениджмънт, Карловски университет, Прага

Д-р Вацлав Троян е ръководител на катедра Център за Училищен мениджмънт към Педагогически факултет на Карловски университет, Прага; ръководител на проект Професионално развитие на ключовите компетентности на управленския персонал в училищата, финансиран от Европейския социален фонд.

Член на колегията на деканите на педагогическия факултет на Карловски Университет в Прага, проектен ръководител на факултета и началник на отдел проекти. Съ-гарант на дисциплина Училищен мениджмънт и член на експертната група на Националния институт за продължаващо обучение.

Работи съвместно с Министерство на образованието, младежта и спорта върху система за обучение на управленския персонал в Чешката република. От 2011 е член на екип от експерти в международния проект European Policy Network on School Leadership.

 

Тема: Как да развием добри презентационни умения и да бъдем успешни?
Лектор: Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“, Национална агенция за приходите

Росен Бъчваров има богат опит в маркетингови проекти в публичния сектор в България и чужбина.

Води практически тренинги за работа с медиите и медийните интервюта, публичното говорене и презентационните умения. Сред организациите, които са ползвали услугите му, са общински органи, ръководители на ведомства, частни корпорации в ритейл сектора.

С образование по маркетинг от УНСС и право в СУ „Св. Климент Охридски“, специализации в сферата на корпоративните комуникации в САЩ и Швеция, Росен Бъчваров има задълбочен поглед върху медийния контекст на публичната власт и богат практически опит, включително в управлението на кризисни ситуации.

 

Тема: Училището в информационното общество
Лектор: Радосвета Дракева, АдминСофт – ръководител на екипа за разработване на ИС АдминПро

Радосвета Дракева е специалист по училищно образование, водещ експерт в областта на обработката и анализа на информация в областта на образованието, професионалното обучение и социалните услуги.

Тя е един от основателите и ръководител на екипа на АдминСофт, разработващ Информационната система за училищна администрация АдминПро, както и информационните системи на Министерството на образованието и науката и на Националната агенция за професионално образование и обучение.

С над 25-годишен опит в системата на образованието, Радосвета Дракева има специализации по управление на образованието, II ПКС, както и присъден сертификат Microsoft Certified Technology Specialist (от 2011 г.) в областта на базите данни и управлението на проекти в информационните технологии.

 

Форумът се проведе в хотел „Маринела София“

Хотел „Маринела“ (бившият хотел „Кемпински Зографски“) е сред емблематичните здания на град София. Разположен в най-зелената зона на столицата, хотелът е с изцяло нов дизайн. Едно от големите му предимства е най-модерната многофункционална зала на територията на София за провеждане на големи корпоративни събития, изложения, концерти и др. Залата разполага с всички удобства, като собствена кухня, перфектен сервиз и различни декори за събития и частни партита. Оборудвана е с най-висок клас професионално озвучаване и осветление, като за успешното протичане на всяко събитие се грижи и екип от професионалисти.

За организатора

РААБЕ България ООД е дъщерно дружество на германския холдинг Klet Lernen und Information, част от голямата издателска група Klet, базирана в Германия.

Историята на групата Клет датира от 1897 г., когато Ернст Клет и Джулиус Хартман придобиват малко издателство с печатница. От малка фамилна фирма постепенно, издателството се превръща в един от най-големите доставчици на образователни услуги и ресурси в Европа. Повече от 100 години групата Клет е символ на икономическия успех и иновации в областта на образованието.

РААБЕ България е издателство, основано в далечната вече 1996 г. и специализирано в издаването на професионална и методическа литература за областите образование, право и мениджмънт, данъци и счетоводство. Основна част от дейността на РААБЕ България е организирането и провеждането на обучителна и квалификационна дейност под формата на семинари, обучения и конференции.

 

Събитието се организира в партньорство с: